Výstup na Malý Ľadový štít

2019-11-02 22:02:29

Malý Ľadový štít so svojou výškou 2603 m. n. m. predstavuje 8. najvýšší štít Vysokých Tatier. Výstup na Malý Ľadový štít som uskutočnil v októbri 2015. Aj keď sa nejedná o oficiálne turisticky prístupný štít, výstup na tento štít je pomerne jednoduchý. Najľahšie je tento štít dostupný zo sedla Sedielko (2372 m. n. m.) Do sedla Sedielko vedie značkovaný turistický chodnik (zelená značka) z Téryho chaty (Obr. č. 1).

Poloha Malého Ľadového štítu v topogragickom podklade

Obr. č.1: Poloha Malého Ľadového štítu v topografickom podklade (zdroj: mapy.hiking.sk)


Pohľad zo sedla Sedielko k Malému Ľadovému štítu s vyznačenou trasou

Obr. č.2: Pohľad zo sedla Sedielko k Malému Ľadovému štítu s vyznačenou trasou

 

Zo sedla Sedielko vedie k Malému Ľadovému štítu miestami dobre viditeľný chodník, ktorý je na viacerých miestach označný skalnými mužíkmi. Pri pohľade zo sedla Sedielko smerom k Malému Ľadovému štítu je tiež dobre viditeľný pomerne vyrazný skalný žliabik (Obr. č.2), ktorý slúži ako veľmi dobrý orientačný bod, kedže cez neho vedie cesta k vrcholu. Tento žľab je dobre viditeľný aj na leteckej snímke (Obr. č.3)


Letecká snímka s vyznačnou trasou zo sedla Sedielko k Malému Ľadovému štítu

Obr. č.3: Letecká snímka s vyznačnou trasou zo sedla Sedielko k Malému Ľadovému štítu (zdroj: mapy.cz)

 

Po prejdení úvodnej časti chodníka sa vstupuje do systému žľabov, pričom výhodnejšie je držať sa na ľavom okraji ako to naznačuje obr. č. 2. Po vstupe do výraznejšieho skalného žliabika (v červenom kruhu na obr. č. 2) sa chodník stava strmší (Obr. č. 4 a 5). Pokračuje sa už úplne hore k vrcholovému hrebeňu, z ktorého je už dobre viditeľný vrchol Malého Ĺadového štítu (Obr. č. 6)


Pohľad zo žliabika smerom nadol

Obr. č. 4: Pohľad zo žliabika smerom nadol


Pohľad zo žliabika smerom nahor, fotené z rovnakého miesta ako obr.č. 4

Obr. č. 5: Pohľad zo žliabika smerom nahor, fotené z rovnakého miesta ako obr.č. 4


Pohľad z vrcholového hrebeňa k Malému Ľadovému štítu, vpravo v pozadi je Ľadový štít

Obr. č. 6: Pohľad z vrcholového hrebeňa k Malému Ľadovému štítu, vpravo v pozadi je Ľadový štít

 

Po hrebeni je to už len pár metrov k vrcholu Malého Ľadového štítu, treba tu však zvýšiť opatrnosť, kedže sa jedná o najexponovanejšiu časť cesty k vrcholu. Na samotnom vrchole je malá plošinka (Obr. č. 7), ktorú ohraničuje provizórny skalný múr. Ideálne miesto na bivak :)


Plošinka na vrchole Malého Ľadového štítu

Obr. č. 7: Plošinka na vrchole Malého Ľadového štítu

 

Výhľady z vrcholu Malého Ľadového štíta:


Pohľad na Vysoké Tatry smerom na západ

Obr. č. 8: Pohľad na Vysoké Tatry smerom na západ


Pohľad smerom na juhovýchod, vľavo je skupina Lomnického štítu

Obr. č. 9: Pohľad smerom na juhovýchod, vľavo je skupina Lomnického štítu


Pohľad na Ľadový štít

Obr. č. 10: Pohľad na Ľadový štít

 

Poloha Malého Ľadového štítu v Google mapách